مناسب برای:
ایرانیفرنگیفست فود

ترولی ظروف تميز

تماس بگیرید

ترولي صفحه دار تمام استيل 304 جهت توزيع ظروف و غذا و …

توضیحات

توضیحات

آپشن هاي پيشنهادي
* دو طبقه و سه طبقه

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

مناسب برای

ایرانی, فرنگی, فست فود