چاقوی قصابی 28 سانتیمتری

تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

برند

BAKE LAND

مدل

KB-2243-280