چاقوی بیخسی 15 سانتیمتر با تیغه باریک و صاف

تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

برند

BAKE LAND

مدل

FR-9208-150