چاقوی بیخسی 20 سانتیمتر با تیغه فوق باریک

تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

برند

BAKE LAND

مدل

KB-2208-200