چاقوی قصابی 25 سانتیمتر

تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

برند

BAKE LAND

مدل

KB-2203-250