کانتر ساده با رويه كورين

تماس بگیرید

رويه كورين
شاسي جهت استحكام كورين از پروفيل استيل 304،عرض كانتر 70 سانتيمتر
، ديواره جانبي از هاي گلاس

توضیحات

توضیحات

آپشن هاي پيشنهادي
* بر اساس طول درخواستي مورد نياز
* ساخت كانترهاي زاويه دار ، گوشه ، منحني

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

جنس

كورين