کانتر گرم با رويه كورين

تماس بگیرید

رويه كورين
شاسي جهت استحكام كورين از پروفيل استيل 304، عرض كانتر 70 سانتيمتر
داراي المنت هاي غيرمستغرق و تابلو برق اروپايي
ديواره جانبي از هاي گلاس

توضیحات

توضیحات

آپشن هاي پيشنهادي
* به ظرفيت 3 يا 4 يا 5 بن ماري 1 / 1

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

جنس

كورين

قدرت

2 kW 2.5 kW 3 kW