ایمیل: info@bakesanat.com

تلفن: 2-44827000-021

تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، سردار جنگل شمالی، خیابان قاسم پور، کوچه زنبق، کوچه نیلوفر، شماره 24، واحد 4