مشاهده همه 27 نتیجه

دسته بندی ها

چاقو قصابی نوک تیز 20 سانتیمتر

چاقو مخصوص پوست کنی

چاقو نان

چاقوی 25 سانتیمتر دندانه دار برش ژامبون

چاقوی 25 سانتیمتری

چاقوی 30 سانتیمتری سالمون

چاقوی آشپزی 20 سانتیمتر

چاقوی آشپزی 20 سانتیمتری

چاقوی آشپزی 25 سانتیمتر

چاقوی آشپزی 25 سانتیمتری

چاقوی آشپزی 30 سانتیمتری

چاقوی برش استیک 20 سانتیمتر

چاقوی برش دندانه دار

چاقوی برش نان

چاقوی بیخسی 15 سانتیمتر

چاقوی بیخسی 15 سانتیمتر با تیغه باریک و صاف

چاقوی بیخسی 20 سانتیمتر با تیغه فوق باریک

چاقوی بیخسی با تیغه باریک منحنی 15 سانتیمتر

چاقوی سانتاکو 18 سانتیمتر

چاقوی قصابی 15 سانتیمتری

چاقوی قصابی 25 سانتیمتر

چاقوی قصابی 25 سانتیمتری

چاقوی قصابی 28 سانتیمتری

چاقوی قصابی 30 سانتیمتری

ساطور 20 سانتیمتر

هفت چرخ دو طرفه

وردنه سوراخ کن